TARBIJAVAIDLUSTE KOHTUVÄLINE LAHENDAMINE

Tarbijavaidluste lahendamine

  1. Kui Ostjal on Kauba või Lepingu või Müügitingimuste kohta küsimusi või kui Ostja leiab, et Kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele või et meie oleme Ostja Lepingust tulenevaid õigusi muul viisil rikkunud, palume pöörduda meie poole suuliselt või kirjalikult Müügitingimuste Veebilehel näidatud kontaktandmetel.
  2. Ostja peab esitama oma pretensioonid hiljemalt 3 kuu jooksul alates päevast, kui ta sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.
  3. Vaatame Ostja pretensiooni läbi ja anname sellele põhjendatud vastuse hiljemalt 10 päeva jooksul.
  4. Kui me ei suuda lahendada vaidlust Ostjaga kokkuleppel, siis on Ostjal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtusse või Tarbijavaidluste komisjoni.
  5. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja meie vahel Müügitingimuste alusel sõlmitud Lepingust tulenevaid vaidlusi. Komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  6. Ostja võib saata oma kaebuse ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav siin.