TARBIJAVAIDLUSTE KOHTUVÄLINE LAHENDAMINE

Tarbijavaidluste lahendamine

  1. Kui Ostjal on Kauba või Lepingu või Müügitingimuste kohta küsimusi või kui Ostja leiab, et Kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele või et meie oleme Ostja Lepingust tulenevaid õigusi muul viisil rikkunud, palume pöörduda meie poole suuliselt või kirjalikult Müügitingimuste Veebilehel näidatud kontaktandmetel.
  2. Ostja peab esitama oma pretensioonid hiljemalt 3 kuu jooksul alates päevast, kui ta sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.
  3. Vaatame Ostja pretensiooni läbi ja anname sellele põhjendatud vastuse hiljemalt 10 päeva jooksul.
  4. Kui me ei suuda lahendada vaidlust Ostjaga kokkuleppel, siis on Ostjal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtusse või Tarbijavaidluste komisjoni.
  5. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja meie vahel Müügitingimuste alusel sõlmitud Lepingust tulenevaid vaidlusi. Komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  6. Ostja võib saata oma kaebuse ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav siin.
+
Küpsiste seaded
Kohustuslikud küpsised
Kohustuslikud küpsised muudavad veebisaidi kasutatavaks, võimaldades põhifunktsioone, näiteks lehel navigeerimist ja juurdepääsu veebisaidi turvalistele aladele. Veebisait ei saa ilma nende küpsiseta korralikult töötada.
Funktsionaalsed küpsised
Funktsionaalsed küpsised võimaldavad veebisaidil meelde jätta teavet, mis muudab veebisaidi käitumist või välimust näiteks teie eelistatud keele järgi või piirkonna järgi, kus te viibite. Funktsionaalseid küpsiseid praegu ei kasutata.
Statistilised küpsised
Statistilised küpsised aitavad veebisaitide omanikel anonüümselt teavet kogudes ja esitades mõista, kuidas külastajad veebisaitidega suhtlevad. Statistilisi küpsiseid praegu ei kasutata.
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks veebisaitidel. Eesmärk on näidata reklaame, mis on konkreetse kasutaja jaoks asjakohased ja köitvad ning seeläbi avaldajate ja kolmandate osapoolte reklaamijate jaoks väärtuslikumad. Turundusküpsiseid praegu ei kasutata.