KAUPADE TAGASTAMINE

 1. Kuna Leping sõlmitakse sidevahendi teel, võib Ostja Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul arvates päevast, mil Kaup anti Ostjale üle.
 2. Lepingust taganemiseks tuleb esitada meile taganemisavaldus. Selleks võib kasutada õigusaktidega kehtestatud taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav siin või esitada muu ühemõtteline taganemisavaldus. Taganemisavaldus tuleb meile saata posti teel aadressil RD Direct Estonia OÜ
  Tartu mnt 43 Tallinn Harjumaa või e-posti teel aadressil info@homeclub.ee või esitada suuliselt meie klienditeeninduse telefonil +372 666 0200 (EE)/ +372 622 909 (RU). Ostja on Lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on selle kohta teate meile ära saatnud või esitanud telefoni teel punktis 1 nimetatud tähtaja jooksul.
 3. Kui Ostja taganeb Lepingust punkti 1 alusel, peab Ostja tagastama Kauba meile hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Ostja on Kauba tagastamise kohustuse täitnud, kui ta on nimetatud tähtaja jooksul Kauba tagasisaatmiseks üle andnud postiasutusele või kullerile. Kaup tuleb tagastada koos Kauba tagastamise dokumendiga, mis anti Ostjale üle koos Kaubaga. Ostja kannab ise Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, sh veo-, posti- ja kullerteenuse kulud.
 4. Lepingust taganemise korral punkti 1 alusel tagastame meie Ostjale kõik Ostjalt Lepingu alusel saadud tasud, sh makstud Kauba hinna. Meil on õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Ostja on meile Kauba tagastanud või esitanud tõendi selle kohta, et ta on Kauba meile tagasi saatnud.
 5. Kaup tuleb meile tagastada rikkumata ja originaalpakendis. Tagastatava Kauba rikkumise või muul viisil kahjustumise korral vastutab Ostja Kauba käsitsemisest või kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on Kaupa käsitsenud või kasutanud muul viisil, kui on vaja Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Ostja käsitsema ja kasutama Kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha kaubaga tutvumiseks poes. Kauba tagastamise korral vaatame me tagastatud Kauba üle. Kui Kauba väärtus on vähenenud seetõttu, et Ostja on Kaupa käsitsenud või kasutanud lubamatul viisil, tagastame Ostjale Kauba hinna, millest on maha arvatud hüvitis Kauba väärtuse vähenemise eest. 
 6. Ostjal ei ole taganemisõigust punkti 1 alusel järgmistel juhtudel
  1. kui Kaup on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
  1. kui tegemist on kiiresti rikneva või vananeva Kaubaga;
  1. kui Kaup ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ja Ostja on sellise Kauba suletud pakendi avanud;
  1. kui tegemist on suletud ümbrises audio- või videosalvestise või arvutitarkvaraga ja Ostja on selle suletud ümbrise avanud;
  1. muudel seaduses ettenähtud juhtudel.